top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Chůdy, průvody a animace prostoru

Pro festivalové průvody, animace večírků a další ejchuchu příležitosti mám vždy připravené klacky, neboli chůdy. Povýšena o metr a v cirkusovém ladění doprovodím vaši oslavu.

bottom of page